Διανομή

Ο ‘Φάρος’ διατίθεται χωρίς αντίτιμο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου ‘Γιάννης Γκίκας’, σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και συνεργατικούς χώρους, από χέρι σε χέρι, μέσω χειρόγραφης και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Μη διστάσετε. Ζητήστε μας το ‘Φάρο’ εδώ:

info@faros-zine.com